Poznański Budżet Obywatelski 2021

Podobnie jak w latach ubiegłych, Mieszkańcy Poznania mogą zgłaszać swoje pomysły, na co przeznaczyć część środków z budżetu Miasta w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021.

Poznański Budżet Obywatelski 2021
Poznański Budżet Obywatelski 2021

Na sesji Rady Miasta 9 czerwca 2020 r. przyjęto nowy harmonogram budżetu obywatelskiego. Ze względu na konieczność przyjęcia nowych zasad PBO, uległa zmianie data etapu składania projektów: 10 lipca - 31 lipca - zbieranie wniosków.

Tak jak w poprzednich edycjach, każdy poznaniak będzie mógł zgłosić maksymalnie 3 projekty. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i w ciągu 3 dni dostarczyć listę poparcia podpisaną przez co najmniej 10 mieszkańców (konieczność zebrania podpisów wynika z przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym). Zgłoszone projekty będą weryfikowane przez miejskich urzędników w kilku etapach. Projekty zarekomendowane pozytywnie trafią na kartę do głosowania.

Szczegółowy harmonogram PBO 2020:

czerwiec - 9 lipca - kampania informacyjna
10 lipca - 31 lipca - zbieranie wniosków
10 lipca - 25 września - weryfikacja wstępna Gabinetu Prezydenta oraz opiniowanie wniosków przez wydziały merytoryczne
10 lipca - 14 sierpnia - opiniowanie wniosków przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami
28 września - 2 października - weryfikacja opinii wydziałów merytorycznych przez Gabinet Prezydenta
5 października - 16 października - opiniowanie rad osiedli (w przypadku zmiany decyzji po odwołaniu RO podejmie decyzję opiniowania do dnia 22 października)
28 września - 9 października - składanie odwołań
28 września - 16 października - spotkania odwoławcze
19 października - 21 października - zatwierdzenie ostatecznej listy projektów
22 października - losowanie numerów na liście do głosowania
23 października - 20 listopada (do godz. 12:00) - głosowanie i promowanie projektów
do 30 listopada - ogłoszenie wyników

Wszelkie informacje na temat PBO 21 są dostępne na stronie Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego oraz pod numerem telefonu Biura Poznań Kontakt 61 646 33 44.

  

MSz