Strefa Płatnego Parkowania na Wildzie i Łazarzu 2021

Wprowadzenie SPP na Wildzie i Łazarzu zostanie przesunięte na początek 2021 roku.

Strefa Płatnego Parkowania na Wildzie i Łazarzu 2021 - grafika artykułu
Strefa Płatnego Parkowania na Wildzie i Łazarzu 2021

Cel wprowadzenia SPP na Łazarzu i Wildzie:

-> Łazarz i Wilda położone są w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta, czyli głównych węzłów komunikacyjnych
i Międzynarodowych Targów Poznańskich. W ostatnim czasie zaczął pełnić rolę parkingu buforowego, szczególnie dla kierowców dojeżdżających do centrum spoza Poznania. Jednocześnie przeprowadzone badania napełnienia miejsc postojowych wykazały, że na Łazarzu i Wildzie często zajętych jest ponad 100% miejsc postojowych, a więc wszystkie miejsca legalne oraz wiele tych wykorzystywanych do parkowania niezgodnych z przepisami.

Korzyści z wprowadzenia SPP na Łazarzu i Wildzie:

  • zwiększenie rotacji parkujących aut;
  • mniejsza liczba aut spoza Poznania;
  • uporządkowanie parkowania;
  • korzystna oferta dla mieszkańców strefy;
  • środki uzyskane z opłat za postój w SPP przeznaczane są na remonty chodników na obszarze działania strefy.

Harmonogram wprowadzenia SPP na Łazarzu:

-> Rozpoczęcie prac związanych z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu rozpocznie się po podpisaniu umowy
z wykonawcą, które planowane jest na koniec lipca 2020. Zakończenie prac i uruchomienie SPP nastąpi na początku 2021 roku. SPP na Łazarzu zostanie wprowadzona na terenie ograniczonym ulicami: Hetmańską od południa, Reymonta
i Przybyszewskiego od zachodu, Bukowską od północy i torami kolejowymi od wschodu. Strefa ograniczonej prędkości "Tempo 30" obowiązywać będzie na obszarze wyznaczonym zgodnie z mapą organizacji ruchu na Łazarzu.

Harmonogram wprowadzenia SPP na Wildzie:

-> Rozpoczęcie prac związanych z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu rozpocznie się po podpisaniu umowy
z wykonawcą, które planowane jest na koniec lipca 2020. Zakończenie prac i uruchomienie SPP nastąpi na początku 2021 roku. SPP na Wildzie zostanie wprowadzona na terenie ograniczonym ulicami: Hetmańską od południa, torami kolejowymi od zachodu, Królowej Jadwigi od północy i rzeką Wartą od wschodu. Strefa ograniczonej prędkości "Tempo 30" obowiązywać będzie na obszarze wyznaczonym zgodnie z mapą organizacji ruchu na Wildzie

Przyczyna zmiany terminu wprowadzenia SPP na Łazarzu i Wildzie:

-> Zmiana terminu wprowadzenia SPP na Łazarzu i Wildzie (pierwotnie miał być to 1 października) ma związek z odwołaniem jednego z uczestników postępowania przetargowego na montaż i uruchomienie automatów parkingowych oraz wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu na ulicach Wildy i Łazarza. Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) oddaliła odwołanie jednego z oferentów dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na wdrożenie strefy płatnego parkowania na Wildzie i Łazarzu. Oznacza to, że rozstrzygnięcie przetargu dokonane przez ZDM było prawidłowe i można podpisać umowę z wybranym już w kwietniu wykonawcą. W związku z wydłużeniem się procedury odwoławczej w KIO wiadomo już, że nie uda się dotrzymać zakładanego wcześniej terminu uruchomienia strefy płatnego parkowania - czyli 1 października. Strefa będzie gotowa do uruchomienia na początku 2021 roku.

Więcej informacji pod numerem telefonu Biura Poznań Kontakt 61 646 33 44.

  

MSz

sieci społecznościowe