Świadczenia 500+ na pierwsze dziecko

Z uwagi na zmianę okresu zasiłkowego, wnioski o świadczenia 500+ na pierwsze dziecko złożone w lipcu i sierpniu 2019r., zostaną rozpatrzone do 31 października 2019r.

świadczenia 500+
świadczenia 500+

Obecnie świadczenia 500+ realizowane są dla osób, którym ustalono uprawnienia na podstawie decyzji administracyjnych na okres od października 2018 do września 2019.

Dodatkowo przypominamy, że zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw w przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze w okresie od lipca do sierpnia 2019 r. rozpatrzenie wniosku oraz wypłata świadczeń następuje do 31 października 2019r.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Biurem Poznań Kontakt pod numerem telefonu 61 646 33 44, jednocześnie informujemy, że problem z połączeniem z Biurem Poznań Kontakt  związany jest z dużą ilością zapytań mieszkańców.  

MSz