Tytka Seniora

Biuro Poznań Kontakt wspiera inicjatywy dla poznańskich seniorów

Tytka Seniora
Tytka Seniora

Tytka Seniora to 4-stronicowy dodatek do miesięcznika "Senioralny Poznań", który wydawany jest w nakładzie 20 tys. egzemplarzy przez Wydawnictwo Miejskie Posnania.

W Tytce publikowane są informacje na temat wydarzeń, wykładów, warsztatów, wycieczek, promocji oraz inicjatyw dedykowanych poznańskim seniorom.

Tytka dostępna jest w Centrum Inicjatyw Senioralnych, Centrum Informacji Kulturalnej, Centrum Kultury "Zamek", Informacji Turystycznej na Starym Rynku i Dworcu Głównym oraz w innych jednostkach i instytucjach miejskich.

W wersji elektronicznej Tytkę Seniora można znaleźć tutaj.

Więcej informacji na temat usług senioralnych można uzyskać na stronie Centrum Inicjatyw Senioralnych lub pod numerem telefonu Biura Poznań Kontakt 61 646 33 44

  

MSz