Usługi Senioralne

Informujemy Państwa o aktualnych usługach dla poznańskich Seniorów 

Usługi Senioralne
Usługi Senioralne

TAKSÓWKA DLA SENIORA

czyli bezpłatne usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się. Przejazdy na terenie Poznania mogą odbywać się do urzędu, na cmentarz albo do specjalistycznej placówki medycznej na umówioną wizytę.

Program adresowany jest wyłącznie do mieszkańców miasta Poznania, którzy ukończyli 80 lat i więcej oraz samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub zamieszkują wspólnie z osobą, która spełnia kryteria wieku lub znajduje się w trudnej sytuacji życiowej
i posiada niskie dochodami.

Zgłoszenia potrzeby przejazdu może dokonać zarówno sam beneficjent, jak i w jego imieniu rodzina. Zgłoszenia przejazdu należy dokonać nie później niż 3 dni robocze przed planowanym terminem realizacji usługi.

MIEJSKA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

czyli udostępnianie osobom potrzebującym sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego w zależności od rodzaju niepełnosprawności, z uwzględnieniem potrzeb w zakresie samodzielności i funkcjonalności oraz zastosowania
w rehabilitacji i terapii w celu poprawy jakości życia osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu mogą korzystać osoby w wieku 70+, ze szczególnym uwzględnieniem osób w trudnej sytuacji finansowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób, które ze względu na stan zdrowia będą wymagały wsparcia z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu.

PORZĄDKOWANIE NAGROBKÓW OSÓB BLISKICH SENIOROM

czyli mycie nagrobków oraz czyszczenie terenu wokół nich. Usługa wykonywana jest na dwóch miejskich cmentarzach: Junikowie i Miłostowie.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 80 lat, samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub zamieszkują
z osobą, która jest niepełnosprawna lub długotrwale chora, lub niesamodzielna.

ZAKUPY DLA SENIORÓW

czyli usługa dostarczenia podstawowych, codziennych produktów i leków do domu Seniora. Koszt zamówionych zakupów, który pokrywa zainteresowany, nie może przekroczyć kwoty 200 złotych. Żywność, środki higieniczne i środki czystości będą kupowane w ilościach niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób starszych,
w sklepach położonych w najbliższej okolicy ich zamieszkania. Leki kupowane będą na podstawie recept.

Z usługi mogą skorzystać osoby w wieku powyżej 60 roku życia, samotnie prowadzące gospodarstwo domowe lub zamieszkujące z osobą niepełnosprawną, długotrwale chorą lub niesamodzielną. Zakupy dostarczone zostaną również do mieszkania osoby z niepełnosprawnością, która ukończyła 18 lat, mieszka w Poznaniu i samotnie prowadzi gospodarstwo domowe. Akcja zakłada maksymalnie dwukrotną pomoc w tygodniu związaną z zakupem produktów codziennego użytku.

Zgłoszenia na usługi przeznaczone dla Seniorów oraz wszelkie informacje ich dotyczące przyjmuje Biuro Poznań Kontakt pod numerem telefonu 61 646 33 44

   

MSz