Karta Rodziny Dużej

Karta Rodziny Dużej adresowana jest do poznańskich rodzin wielodzietnych, zameldowanych oraz zamieszkałych na terenie miasta Poznania, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia (a w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 24 roku życia lub 26 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub któremu wydłużono czas edukacji), niezależnie od sytuacji materialnej, w tym również rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

Karta Rodziny Dużej jest ofertą preferencyjnych form dostępu do miejsc i instytucji z obszaru kultury, sportu i rekreacji oraz ulg dla rodzin wielodzietnych.

Karta jest dokumentem uprawniającym do korzystania z oferty instytucji miejskich oraz instytucji zewnętrznych wyrażających chęć udziału w projekcie.

Lista Partnerów przystępujących do projektu, a tym samym oferujących zniżki i rabaty, stale rośnie. Obecnie swoją ofertę przygotowało już prawie 180 Partnerów. Aktualny katalog znajduje się na stronie www.poznan.pl/krd

Wniosek o wydanie Karty można składać w formie papierowej, na formularzu dostępnym
w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń lub pobrać i wypełnić wniosek w formie elektronicznej na stronie internetowej www.pcs-poznan.pl.

Aktualnie z Karty Rodziny Dużej korzysta 3200 poznańskich rodzin.

Aby zostać Partnerem projektu lub w inny sposób działać na rzecz poznańskich
rodzin wielodzietnych należy skontaktować się z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania pod numerem telefonu: 61 878 58 58 lub napisać na adres e-mail: krd@um.poznan.pl bądź przyjść do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań