Posiedzenie Kapituły Konkursowej - Laureaci i wyróżnione firmy po raz kolejny wybrane!

W dniu dzisiejszym, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursowej XIV edycji Konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości.

PLP
PLP

Spotkaniu przewodniczył p. Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański, który w zastępstwie Starosty Poznańskiego, pełni funkcję Przewodniczącego Kapituły w tegorocznej edycji Konkursu.

Wraz z Zastępcą Przewodniczącego KK - Wiceprezydentem Miasta Poznania oraz 9 członkami Kapituły, w której składzie zasiadają przedstawiciele lokalnych organizacji gospodarczych, naukowych i finansowych, dokonano wyboru 4 Laureatów, którym przyznano tytuły Lidera - w każdej z kategorii tj. mikro, mały i średni przedsiębiorca oraz w kategorii startup.

Ponadto, członkowie Kapituły przyznali wyróżnienia.

Dokonanie wyboru Laureatów i wyróżnionych w Konkursie, już po raz kolejny było możliwe dzięki wsparciu udzielonemu przez Partnera Merytorycznego Konkursu - Firmie Grant Thornton, której eksperci dokonali szczególowej oceny zgłoszeń oraz przeprowadzonego audytowi wśród finalistów.

Oficjalne wyniki XV edycji zostaną ogłoszone podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2018 o godz. 18.30 w Hotelu Bazar - podczas kolejnej już edycji Poznańskich Dni Przedsiębiorczości.

Już dziś, wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się z bogatym programem wydarzeń Poznańskich Dni Przedsiębiorczości, a także do czynnego udziału.