Prof. Martin Hilpert (Francja) - 19.11.2021

Profesor Martin Hilpert z Université de Neuchâtel jest cenionym językoznawcą kognitywnym specjalizującym się w badaniach empirycznych - głównie korpusowych - nad zmianami zachodzącymi w języku oraz nad gramatyką konstrukcji językowych. Badania takie nie tylko pozwalają lepiej zrozumieć strukturę języka oraz mechanizmy nim rządzące, ale również bliżej poznać związki między językiem i umysłem, a nawet kontekstem społeczno-kulturowym. Prof. dr hab. Hilpert jest autorem blisko osiemdziesięciu artykułów naukowych w uznanych czasopismach i zbiorach tematycznych oraz kilku monografii opublikowanych w najwyższej klasy wydawnictwach naukowych, takich jak Cambridge University Press, Edinburgh University Press czy John Benjamins. Tylko w ostatnich ośmiu latach wygłosił 15 wykładów plenarnych w różnych krajach Europy, Azji i Ameryki Południowej. Ponadto wyniki swych badań przedstawił także na ponad sześćdziesięciu konferencjach na całym świecie.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej