Targi Usług dla Biznesu 7 maja 2014

POZIOM 1, PAWILONU 15

Załączniki


DUŻY RING

11:00-11:30

"Preferencyjne finansowanie działalności MSP"

PWC

Prelegent:

Mikołaj  Wietrzny, starszy konsultant, Zespół Pomocy Publicznej PWC

11:30-13:00

"Kapitał w Twoim zasięgu- pożyczki z programu JEREMIE oraz inne instrumenty wsparcia dla MSP"

WIELKOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Prelegent: Tadeusz Wojtaszak, kierownik ds. sprzedaży WARP sp. z o.o.

13:00-14:00

"Proces finansowania zewnętrznego MSP w pigułce"

Kredyt, leasing, faktoring jako formy finansowania zewnętrznego"

Prelegent:

Przedstawiciel Poznańskiego Banku Spółdzielczego

"Poręczenie jako forma zabezpieczenia finansowania zewnętrznego"

Prelegent:

Krzysztof Dylikowski, prezes zarządu Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

"Weksel jako forma zabezpieczenia poręczenia"

Prelegent:

Małgorzata Stodolska - Piekarzewska, adwokat.

14:00- 15:00

Iinternetowa Platforma handlowo - aukcyjna dla firm - ALEO

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Prelegent: Damian Fabiszak - Specjalista ds. Bankowości Transakcyjnej, Zespół bankowości Transakcyjnej ING Bank Śląski S.A.

15:00 - 16:00

CSR - moda czy rynkowa konieczność

STOWARZYSZENIE NA TAK

Prelegenci:

Natalia Marciniak - dyrektor ds. wsparcia Stowarzyszenia na TAK

Bogusław Janiszewski - dyrektor Stowarzyszenia na TAK


SALA 1

11:00-12:00

"Getting Things Done - czyli jak uporządkować swoje życie nie tylko w biznesie" (warsztat)

ARTofSALE

Prelegent: Michał Lisiecki

12:00-13:00

"Szuka wpływania na ludzi- jak ją stosować, jak się jej opierać" (warsztat)

ARTofSALE

Prelegent: Michał Lisiecki

13:00-15:00

"Warsztaty inspiracyjne dotyczące łamania schematów sprzedaży, omijania pułapek spowalniających i utrudniających procesy sprzedażowe. Case study dotyczące franszyzy"

SANDLER TRAINING

Prelegent: Anna Burda, Michał Wójcik

15:00-16:00

"Czas zawodowców - systemowe i praktyczne rozwiązanie dla przedsiębiorców"

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO/
POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Prelegent:

dr inż. Maciej Szafrański, PP 

dr inż. Marek Goliński, PP


SALA 1.A

11:00-12:00

"Aspekty formalno-prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej"

WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA UMP

Prelegent:

Karolina Szalewska -główny specjalista WDGR

12:00-13:00

"Podatki w pigułce- CIT,PIT,VAT"

PRICE WATERHOUSE COOPERS

Prelegent:

Dorota Wolna, menedżer, Dział Prawno - Podatkowy PWC sp. z o.o.

13:00-14:00

"Jak założyć własną firmę? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek w ZUS"

 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, II ODDZIAŁ W POZNANIU

Prelegent: Karolina Toboła

14:00-16:00

"Podatki. Prawa i obowiązki osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym"

IZBA SKARBOWA / URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-WINOGRADY

Prelegent: Tomasz Świtek


SALA 1.B

11:00- 11:45

"Modele biznesowe"

DGA SA

Prelegent:

Andrzej Głowacki - prezes zarządu DGA S.A.

11.45 - 12.30

"Innowacyjna księgowość jako odpowiedź na potrzeby nowoczesnych firm"

Prelegenci:

Paweł Multaniak, wiceprezes zarządu FIGURES Kancelaria Rachunkowa sp. z o.o.

Zbigniew Bąk, pełnomocnik ds. sprzedaży FIGURES Kancelaria Rachunkowa sp. z o.o.

12:30-13:30

"Wiedzieć jak kreować pozytywny wizerunek firmy i budować sieć profesjonalnych kontaktów biznesowych"

MIKROBIZNES NA MAKSA

Prelegent:

Magdalena Ignaczak, trener biznesu

Beata Zięba, trener biznesu

13:30-14:30

"Strategia innowacji impulsem rozwoju Twojej firmy".

F5 KONSULTING

Prelegent:

Dobrochna Ciosekdyrektor Departamentu Rozwoju Zasobów Ludzkich F5 sp. z o.o.

14:30- 16:00

"Mikrofirma: jak poszukiwać taktyki wygrywania z dużymi firmami. Przegląd technik JUDO STRATEGY oraz budowa wygrywającego modelu biznesowego"

STRATEX sp. z o.o.

Prelegent:

Witold Horowski, Partner Zarządzający StrateEX


Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej