Źródła i literatura

dokumenty b. Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Poznaniu (obecnie w zbiorach Oddziału IPN w Poznaniu - OKP S. 14/81)

Lagerschuppenbrand am Posener Hafen, "Ostdeutscher Beobachter" nr 53, 22 II 1942

Todesstrafe fuer Brandstifter, "Ostdeutscher Beobachter" nr 320, 19 XI 1943

L. Misiek, Z podziemnego pola walki z okupantem, rkps. z zbiorach autorki

M. Woźniak, "Ślepy Antek", bohater z Chwaliszewa, "Kronika Miasta Poznania" nr 1, 1995, s. 200-208

H. Golimowski, H. Zielazek, Jak w akcji "Bollwerk" podpalono magazyny wojskowe w porcie nad Wartą, "Biuletyn Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Wielkopolska" nr 2, 2002, s. 23-27.

St. Kot, Listy z Rosji do gen Władysława Sikorskiego, Londyn 1958, s. 286

W. Anders, Bez ostatniego rozdziału, Londyn 1959, s. 128

J. Korczak, Konspiratorzy i zdrada, Poznań 2000, passim

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej