Możliwości współpracy Rad Osiedli z Centrami Inicjatyw Lokalnych - spotkanie

9 i 11 lipca 2019r. w Urzędzie Miasta Poznania odbyły się spotkania dedykowane przedstawicielom Rad Osiedli oraz pracownikom Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta.

Spotkania poświęcone były Programowi Centrów Inicjatyw Lokalnych (CIL), którego celem jest pobudzenie aktywności społecznej oraz tworzenie warunków do rozwoju wspólnot lokalnych z zastosowaniem regrantingu oraz aktywizacji społeczności lokalnych. Program CIL powstał z potrzeby rozwoju społeczności lokalnej oraz promowania aktywności społecznej. CIL daje poczucie sprawczości mieszkańcom, poczucie wpływu na zmianę społeczną i czynny udział w procesach decyzyjnych. Zmienia się perspektywa myślenia z "JA" na "MY" i budowana jest sieć partnerstwa lokalnego.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją.

W spotkaniach udział wzięło łącznie ok. 40 osób. Byli to m.in. reprezentaci 15 Rad Osiedli Poznania.
W trakcie spotkania omówiny był Program CIL, jego założenia, cele, osiągnięte rezultaty.
Swoje działania prezentowali także:
Operator regrantingu - CIL Regrantingowe 2019, czyli reprezentant Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych "Działamy Razem" i Stowarzyszenia Instytut Zachodni, p. Wiesława Czerpińska
Realizator CIL Lokalnego - CIL WIL.DA.SIĘ, czyli
Stowarzyszenie Schron Kultury Europa
, p. Tomasz Szwałek
Realizator CIL Lokalnego - CIL Piątkowo - miejsce mieszkańców Piątkowa, p. Arkadiusz Zacharzewski

W zał
ącznikach poniżej znajdują się materiały, które były prezentowane w trakcie spotkań.

Wszystkim bardzo dziękujemy za udział, zaangażowanie i otwartość :)

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej