Konferencja 29 - 30 listopada 2017 r.

Miasto Poznań i Stowarzyszenie Instytut Zachodni w 2017 roku zrealizowali
 konferencję pt.

"Inspiruj. Działaj. Bądź aktywny lokalnie- program Urzędu Miasta Poznania.
Regranting i CIL jako narzędzie rozwoju i aktywizacji wspólnot lokalnych",

która odbyła się  29 - 30 listopada 2017 roku w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania
w godzinach od 13:00 do 19:30

Konferencja była poświęcona Programowi Centrów Inicjatyw Lokalnych (CIL), którego celem jest pobudzenie aktywności społecznej oraz tworzenie warunków do rozwoju wspólnot lokalnych z zastosowaniem regrantingu oraz aktywizacji społeczności lokalnych. Konferencja przyczyniła się do popularyzacji zastosowania równolegle dwóch narzędzi rozwoju wspólnot lokalnych, tj.: regrantingu i organizowania społeczności lokalnej.

Za pośrednictwem różnych form - wystąpień, warsztatów, wystawy oraz paneli dyskusyjnych zaprezentowano założenia Programu CIL oraz filozofię polegającą na wykorzystaniu dwóch działań sprzyjających rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych, tj. połączenia mechanizmu regrantingu z organizowaniem społeczności lokalnych metodą pracy socjalnej oraz przybliżono zasady udziału w Programie. Ponadto była to doskonała okazja, aby poznać i upowszechnić już zrealizowane w ramach tego programu projekty, wymienić się doświadczeniami i dobrą praktyką współpracy samorządu z III sektorem.

Konferencja była także sposobnością do wymiany poglądów na temat możliwości rozwoju wspólnot lokalnych, ich wpływu na kształtowanie dzisiejszej rzeczywistości. Ponadto była ona miejscem spotkań ludzi, organizacji i instytucji, które na co dzień współpracują z mieszkańcami Poznania, znają ich aspiracje, marzenia oraz bolączki.

W konferencji wzięli udział zaproszeni przedstawiciele samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych i eksperci.

Pierwszy dzień konferencji po części wspólnej podzielony był na dwie części. Pierwsza część przybliżyła powyższe zagadnienia w formie prezentacji, sesji plenarnej i panelu dyskusyjnego, w drugiej części skoncentrowaliśmy się na praktyce i doświadczeniu - były to warsztaty moderowane przez praktyków/ekspertów w danej dziedzinie.

Drugi dzień konferencji skierowany był przede wszystkim do pracowników samorządu lokalnego oraz instytucji działających na rzecz rozwoju lokalnego i poświęcony był dyskusji nad praktycznymi aspektami wdrażania rozwiązań aktywizujących społeczności lokalne.

Załączniki