CILe Lokalne realizowały swoje zadania do końca roku 2017. Poniższa tabela przedstawia stopień realizacji wydatkowania środków finansowych.

W ramach swojej działalności CIL-e wspierały realizację inicjatyw oddolnych mieszkańców swojego rejonu.

Działania te zostały wyróżnione podczas konferencji pt. Inspiruj. Działaj. Bądź aktywny lokalnie - program Urzędu Miasta Poznania. Regranting i CIL jako narzędzie rozwoju i aktywizacji wspólnot lokalnych, która odbyła się 29 i 30 listopada
2017 roku w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania. W drugim dniu konferencji Dyrektor Gabinetu Prezydenta Pan Andrzej Białas wręczył realizatorom inicjatyw oddolnych podziękowania.