KONKURS CENTRUM WARTE POZNANIA - KOMUNIKAT ORGANIZATORA

Prezydent Miasta Poznania, organizator konkursu Centrum Warte Poznania, informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia procedury konkursowej na rok 2020, bez jej rozstrzygnięcia.

Zagrożenie epidemiczne, które spowodowało liczne ograniczenia w korzystaniu z przestrzeni publicznej w całym kraju, uniemożliwia realizację celu konkursu, jakim jest organizacja wydarzeń kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych, wzbogacających życie kulturalne i uatrakcyjniających centrum Miasta Poznania.

Ze względu na czas składania prac konkursowych (termin ich składania upłynął 2 marca), ich autorzy nie mogli wziąć pod uwagę wpływu pandemii na możliwość realizacji opisanych pomysłów. Większość z nich zaplanowana została na miesiące wiosenne i letnie oraz zakładała jak najszersze, aktywne  uczestnictwo mieszkańców i turystów w tychże wydarzeniach. Bezprecedensowe, podyktowane bezpieczeństwem ludności ograniczenia uczestnictwa w zgromadzeniach czynią niemożliwym wypełnienie tych założeń. Niepewność co do czasu trwania zagrożenia wirusowego powoduje z kolei niemożność ustalenia nowych, wiarygodnych terminów zaplanowanych przez uczestników konkursu wydarzeń.

Podejmując uzasadnioną wyżej decyzję, organizator konkursu deklaruje możliwość powtórnego rozpisania konkursu w roku 2020, po ustaniu zagrożenia epidemicznego.