Zgłoś się do Szkoły Liderów Miasta Poznania

Działasz na rzecz swojego miasta i interesuje Cię punkt widzenia na lokalne problemy osób spoza Twojego środowiska? Masz ambicje wprowadzania zmian i bycia partnerem dla samorządu do dyskusji nad przyszłością Twojej społeczności? Reprezentujesz biznes, organizację społeczną czy samorząd i instytucję miejską? Jeśli odpowiedź jest twierdząca - zgłoś się!

Szkoła Liderów Miasta Poznania jest zaawansowanym programem rozwojowym obejmującym warsztaty umiejętności przywódczych, komunikacji i myślenia strategicznego. To także seminaria na temat innowacji, społeczeństwa i polityki, wspólne budowanie lokalnego networkingu aktywnych liderów i liderek miasta, spotkania z ekspertami w dziedzinie rozwoju miast i przywództwa. Podczas udziału w Szkole Liderów Miast zwiększamy poczucie wpływu i sprawczości oraz budujemy sieć osób - wizjonerów, którzy są gotowi, aby wspólnie budować współpracę na rzecz swojego miasta.

- To propozycja dla wszystkich, którzy chcą w pełni wykorzystać swój potencjał, żeby jeszcze lepiej działać dla dobra swojego miasta, osiedla, sąsiedztwa - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - Szkoła daje również możliwość poznania działaczy z różnych środowisk. To dobra okazja do nawiązania współpracy i wzmocnienia swoich kompetencji.

- Szkoła Liderów Miast to wyjątkowy projekt, który opiera się na założeniu, że mieszkańców miast trzeba przygotować do wzięcia odpowiedzialności za przestrzeń, w której żyją, ale także za jej dalszy zrównoważony rozwój. W ramach projektu uczymy liderów diagnozowania i nazywania potrzeb społecznych oraz wspólnego wypracowywania najlepszych skutecznych rozwiązań dla danego miasta. Dialog społeczny, otwartość na dyskusję i współpracę zespołową, to najsilniejsza strona projektu, który właśnie rozpoczyna się w Poznaniu - podkreśla Izabela Rakuć-Kochaniak, prezeska Fundacji Veolia Polska, która wspiera organizację programu w Poznaniu.

 Program jest adresowany do pełnoletnich aktywnych liderów i liderek Poznania reprezentujących różne sektory, różne wizje i interesy: samorządowców, osób kierujących instytucjami publicznymi, liderów organizacji społecznych i nieformalnych grup, przedsiębiorców zaangażowanych w rozwój miasta, społeczności akademickiej i mediów lokalnych.

- Zależy nam na tym, żeby o Poznaniu rozmawiać otwarcie i żeby uczyć się uważności na inne poglądy, rozwiązania czy perspektywy. Dotyczy to zarówno potrzeb różnych grup wiekowych, społecznych, etnicznych, grup wykluczonych - bo miasto to bardzo różnorodne środowisko i właśnie taką różnorodność chcemy, aby zrekrutowana grupa reprezentowała. Zapewni nam to poszerzenie perspektyw i owocne rezultaty na końcu projektu - tłumaczył podczas inauguracji Przemysław Radwan-Röhrenschef, prezes Fundacji Szkoła Liderów.

Poznaj szczegóły programu TUTAJ.

Link do formularza aplikacyjnego TUTAJ.

Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania oraz Fundacji Veolia Polska.

Od 2017 roku Fundacja Szkoła Liderów  z Fundacją Veolia Polska i miastami z sukcesem realizują program Szkoła Liderów Miast, skierowany do liderów samorządu, organizacji pozarządowych i biznesu z wybranych miejscowości, którzy wspólnie przechodzą kurs liderski i wiedzy o mieście, by wspólne, ponad podziałami, wypracowywać rekomendacje i wskazówki dla władz swoich miast, a następnie wdrażać pomysły w życie. Dotychczas program odbył się w 12 miastach w całej Polsce, a w gronie absolwentów jest już 140 osób. 

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej