Kultura, sztuka, rozrywka

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego

ul. Dąbrowskiego 5

60-838 Poznań

Zakup biletów w cenie 25 PLN od osoby na wszystkie spektakle Teatru Nowego (wyłączając premiery, spektakle gościnne i specjalne).

Posiadacz Karty Seniora - Poznańskiej Złotej Karty jest uprawniony do zakupu jednego biletu w niższej cenie.

...................................................................


Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

ul. Św. Marcin 80/82

61-809 Poznań


Scena Wspólna Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

ul. Brandsteattera 1

61-659 Poznań

Zniżki na zakup biletów na wydarzenia od 30%-50%.

Zniżki obowiązują na bilety większości wydarzeń organizowanych przez Centrum. Rodzaj i wysokość zniżki są ustalane indywidulanie dla każdego wydarzenia. Informacja o rodzaju zniżki jest każdorazowo umieszczana we wszelkich materiałach informacyjnych wydawanych przez instytucję - drukowanych repertuarach, programach, katalogach oraz na stronach internetowych Centrum.

...................................................................


Teatr Polski w Poznaniu

ul. 27 Grudnia 8/10

61-737 Poznań

Koszt biletu: 20 zł. za sztukę

Oferta obejmuje spektakle grane w Teatrze Polskim w Poznaniu z pominięciem:

- "Ekstravaganzy..."

- Spektakli gościnnych

- spektakli premierowych

- innych wydarzeń: np. koncerty itp.

...................................................................


Brama Poznania

ul. Gdańska 2

61-123 Poznań

Dla posiadaczy Poznańskiej Złotej Karty koszt biletu wstępu do Bramy Poznania to 10 zł. Bilet wstępu na ekspozycję uprawnia również do skorzystania z usługi audiowycieczki na Ostrów Tumski w terminie do 10 od daty zwiedzania ekspozycji. W celu skorzystania z usługi audiowycieczki we wskazanym powyżej terminie należy okazać bilet wstępu na ekspozycję. Skorzystanie z oferty audiowycieczki związane jest z koniecznością przestrzegania zasad i godzin zwiedzania obowiązujących w Katedrze.

...................................................................


Kino Muza

ul. Św. Marcin 30

61-805 Poznań

12 zł - cena biletu dla Seniora

...................................................................


Dom Kultury "Stokrotka"

 ul. Cyniowa 11

60-175 Poznań

tel. 61-867-19-19 (szczegółowe informacje można uzyskać: w piątek w godzinach 17:00-21:00
w sobotę w godzinach 9:00-13:00)

Sekcja Brydża Sportowego DK " Stokrotka" Poznań ul Cyniowa 11

(tel. 8 61 867 19 19)

zaprasza seniorów grających już w brydża, a także chcących nauczyć się lub lepiej poznać tajniki tej gry

na bezpłatne zajęcia w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godz. 10 - 13 (z wyjątkiem lipca i sierpnia).

Pierwsze zajęcia od kwietnia 2018r.

...................................................................


Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza

Oddział Biblioteki Raczyńskich

Stary Rynek 84

61-772 Poznań

tel. 61 852 89 71

Promocyjny bilet wstępu do Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza, Oddział Biblioteki Raczyńskich, w cenie 1zł dla posiadaczy Poznańskiej Złotej Karty.

...................................................................


Centrum Kultury Zamek

ul. Św. Marcin 80/82

61-809 Poznań

tel. 61 64 65 272 - Informacja czynna: od wtorku do niedzieli

12:00-20:00

Bilety ulgowe na wszystkie wydarzenia organizowane przez CK Zamek, na które taka forma biletu występuje.

...................................................................


Teatr Muzyczny w Poznaniu

ul. Niezłomnych 1E

61-894 POZNAŃ

tel. 618-52-29-27

Dla posiadaczy Poznańskiej Złotej Karty bilety ulgowe, zgodnie z cennikiem

...................................................................


Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
ul. Wodna 27
61-781 Poznań
tel. 61 852 82 51

Rezerwat Archeologiczny Genius Loci (Filia Muzeum Archeologicznego)
ul. Ks. Ignacego Posadzego 3
61-108 Poznań
tel. 61 852 21 67

50% zniżki na indywidualny bilet wstępu na ekspozycje Muzeum Archeologicznego w Poznaniu oraz Rezerwatu Archeologicznego Genius Loci

...................................................................

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej