Wsparcie prawne osób przybywających z terenu Ukrainy

Osoby przybywające z terenu Ukrainy mogą uzyskać bezpłatną pomoc prawną i porady obywatelskie w punktach npp i npo na terenie Poznania.

Termin wizyty należy umówić pod nr telefonu Call Center Urzędu Miasta Poznania od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 20.00.

W podanych poniżej lokalizacjach są obsługiwane osoby przybywające z terenu Ukrainy:

punkt nr 8 Urząd Miasta Poznania, ul. Matejki 50, pok. 6a; godziny otwarcia:           pon.-pt. 16:00-20:00

punkt nr 15 Urząd Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20 p. 28; godziny otwarcia:           pon.-pt. 8:00-12:00

punkt nr 16 Urząd Miasta Poznania, ul. Bukowska 27/29; godz. otwarcia:                pon.-pt. 14:00-18:00

Załączniki

KOMUNIKAT

Działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (npp) oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (npo):

-         npp nr 1 - pl. Kolegiacki 17 pokój 52 - Urząd Miasta Poznania (porad prawnych udzielają radcy prawni),

-         npp nr 2 i 9 - os. Zwycięstwa 125 - Dom Kultury Wiktoria (porad prawnych udzielają radcy prawni, adwokaci),

-         npp nr 3 - ul. Chwaliszewo 69 - siedziba OIRP (porad prawnych udzielają radcy prawni),

-         npp nr 4-6 - ul. Matejki 50 pokój 207 - Urząd Miasta Poznania (porad prawnych udzielają radcy prawni, adwokaci),

-         npp 7 - ul. Matejki 50 pokój 6a (porad prawnych udzielają radcy prawni i adwokaci z zakresu: sprawy mieszkaniowe, prawo lokatorskie, prawo własności),

-         npp 8 - ul. Matejki 50 pokój 6a (porad prawnych udzielają adwokaci z zakresu pomocy cudzoziemcom),

-         npp 10 - ul. Grunwaldzka 19 pokój 425 (porad prawnych udzielają  radcy prawni z zakresu prawa rodzinnego),

-         npp 11 - ul. Matejki 50 pokój 6a (porad prawnych udzielają adwokaci i radcy prawni z zakresu: prawo administracyjne, nieruchomości),

-         npp 12 - ul. Grunwaldzka 19 pokój 425 (porad prawnych udzielają adwokaci i radcy prawni z zakresu: prawo pracy, sprawy związane z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej),

-         npp 13 i 14 - ul. Grunwaldzka 19 pokój 425/425a i ul. Łąkowa 4 (porad pobywatelskich udzielają radcy prawni, adwokaci/doradcy obywatelscy z zakresu: sprawy mieszkaniowe, zadłużenia, pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem),

-         npo nr 15 - ul. Libelta 16/20, pokój 28 (porad obywatelskich udzielają radcy prawni i doradcy obywatelscy z zakresu: pomoc cudzoziemcom, dysfunkcje w rodzienie, problemy osób z niepełnosprawnościami),

-         npo nr 16 - ul. Bukowska 27/29 (porad obywatelskich udzielaja doracy obywatelscy, radcy prawni i adwokat z zakresu: pomoc dla cudzoziemców, dysfunkcje w rodzienie, problemy osób z niepełnosprawnościami)

-         npp nr 17 i 18 - ul. Wszystkich Świętych 1 (porad prawnych udzielają radcy prawni i adwokaci),

-         npp nr 19 - pl. Kolegiacki 17 pokój 23 (porad prawnych udzielają adwokaci),

-         npo 20 i 21 - ul. Grunwaldzka 19 pokój 425 a (porad obywatelskich udzielają radcy prawni/ adwokaci/doradcy obywatelscy z zakresu: zabezpieczenie społeczne, prawo spadkowe, pomoc seniorom i osobom młodym w szczególności osobom nieletnim),  

-         npp nr 22 - ul. Libelta 16/20 pokój 28 (porad prawnych udzielają radcy prawni i adwokaci)

W punktach stacjonarnych obsługiwane będą wyłącznie osoby wcześniej umówione telefonicznie!

Jeśli chcesz uzyskać nieodpłatną pomoc prawną lub pomoc w zakresie poradnictwa obywatelskiego lub mediacji:

- zadzwoń, wybierz formę udzielenia porady i termin wizyty - Infolinia: 616 463 344 (od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 20:00)

- napisz na adres: npp@um.poznan.pl

- lub zapisz się na termin porady na stronie: https://zapisy-np.ms.gov.pl/

Porady są udzielane stacjonarnie w punktach lub zdalnie.

Na wizytę  przyjdź punktualnie, bez osób towarzyszących.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna/poradnictwo obywatelskiego?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatnej poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z pomocy mogą również skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w  ostatnim roku.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym
  w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
  i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym
 • nieodpłatną mediację
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego
  w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji
 • w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację

Załączniki