Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa prawnego w Mieście Poznaniu

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju informujemy, że od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania zawieszona zostaje na terenie Miasta Poznania stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Obsługa klientów w punktach, także w zakresie nieodpłatnej mediacji, nie będzie świadczona.

Jeśli chcesz uzyskać nieodpłatną poradę prawną lub pomoc w zakresie poradnictwa obywatelskiego, możesz ją otrzymać drogą środków komunikacji na odległość (telefon, mail, komunikator internetowy).
W tym celu wystarczy:

  1. złożyć wniosek telefonicznie dzwoniąc pod nr telefonu: 61 878 5158 lub 61 878 5804 (od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30)
    lub
  2. przesłać na adres npp@um.poznan.pl skan podpisanego oświadczenia (format.pfd lub.jpg)

Wzór oświadczenia z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady prawnej na odległość w załączeniu.

Uwaga: zarówno w przypadku składania wniosku telefonicznie jak i drogą mailową wymagane jest podanie pracownikowi Urzędu Miasta Poznania danych osobowych wskazanych na wniosku, tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz nr PESEL (w przypadku jego braku nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości).

Załączniki

Bezpłatne porady prawne na planie Dodaj obiekt - Bezpłatne porady prawne