Bieżący rok

Obecnie w Poznaniu działa:

a) dziewięć trzyletnich Centrów Inicjatyw Lokalnych:

  • 8 Sąsiedzkich Centrów Inicjatyw Lokalnych 2022-2024;
  • 1 Regrantingowe Centrum Inicjatyw Lokalnych 2022-2024;

b) 18 jednorocznych Centrów Inicjatyw Lokalnych:

  • 14 Sąsiedzkich Centrów Inicjatyw Lokalnych kontynuujących działania;
  • 4 Sąsiedzkie Centra Inicjatyw Lokalnych - nowe;

c) jedno Regrantingowe Centrum Inicjatyw Osiedlowych na rok 2024

Program CIL objął swoim zasięgiem 23 osiedla oraz poprzez działanie R CIL całe miasto. Realizatorami jest 27 organizacji pozarządowych.

Kontakt do realizatorów dostępny w zakładce Kontakt do CIL lub poprzez Gabinet Prezydenta.