Biogazownia w Nowym Zoo

W 2020 roku Wydział Gospodarki Komunalnej zlecił wykonanie koncepcji budowy biogazowni na terenie Nowego Zoo. Powstanie takiego obiektu pozwoliłoby na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w oparciu o odpady pochodzące z działalności ogrodu zoologicznego. Celem opracowania było przedstawienie koncepcji technologicznej budowy biogazowni na terenie Nowego Zoo w Poznaniu. Głównym założeniem opracowania, jest wykonanie biogazowni w standardzie obiegu zamkniętego, wykorzystując substraty pochodzące z terenu Zoo, tj. odchody zwierzęce i odpady roślinne.

Idea gospodarki obiegu zamkniętego zakłada, aby produkty, materiały oraz surowce były wykorzystywane tak długo jak to możliwe, a wytwarzanie odpadów sprowadzone do minimum. Doskonałym przykładem realizacji tej idei jest koncepcja biogazowni w Nowym Zoo, która pozwoliłaby na lokalne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w oparciu o odpady pochodzące z działalności ogrodu zoologicznego.

W poznańskim Zoo żyje obecnie niemal 2500 zwierząt, produkujących codziennie wiele ton bioodpadów. Wykorzystanie ich do produkcji biogazu w biogazowni posiada ogromny potencjał. Oprócz wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, produkty uboczne powstałe w procesie produkcji biometanu można wykorzystać jako nawóz.

Sporządzona koncepcja budowy biogazowni na terenie Nowego Zoo w Poznaniu zawiera trzy warianty dla instalacji o różnym zestawie substratów i różnej mocy. Wariant pierwszy zakłada instalację wykorzystującą wyłącznie substraty pochodzące z terenu Nowego Zoo o mocy zainstalowanej do 50 kW. Z kolei wariant drugi stanowi instalacja wykorzystująca substraty pochodzące z terenu Nowego Zoo i Starego Zoo o mocy zainstalowanej 50 kW. Natomiast wariant trzeci to instalacja o mocy zainstalowanej 250 kW, wykorzystująca substraty pochodzące z terenu Nowego Zoo i Starego Zoo, a także substraty zewnętrzne.

Całość odpadów zielonych oraz odchodów zwierzęcych, byłaby poddawana procesowi fermentacji metanowej. Otrzymany biogaz, po odpowiednim oczyszczeniu, byłby wykorzystywany do napędzania silników gazowych. Powstała w ten sposób energia elektryczna zasilałaby obiekty znajdujące się na terenie ogrodu zoologicznego, a powstające w kogeneracji ciepło mogłoby zostać wykorzystane do ogrzewania budynku słoniarni i innych pawilonów.

Biogazownia na terenie poznańskiego Zoo idealnie wpisuje się w politykę energetyczną Miasta. Produkcja energii w biogazowni jest w pełni przyjazna środowisku naturalnemu, gdyż biogaz uznawany jest za odnawialne źródło energii. Ponadto realizacja inwestycji przełoży się na poprawę efektywności energetycznej, redukcję liczby i powierzchni składowisk bioodpadów, a także oszczędności kosztów energii.

Utworzona koncepcja wykazała, że z technicznego punktu widzenia możliwe jest posadowienie biogazowni na terenie nowego Zoo z wykorzystaniem substratów pochodzących z Nowego i Starego Zoo, a także produkcja ciepła i energii elektrycznej na potrzeby własne. Natomiast w celu faktycznej realizacji inwestycji, konieczne jest spełnienie dodatkowych kryteriów natury formalno-prawnej.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej