Koronawirus - najważniejsze informacje dla rodziców

W mieście Poznaniu, po rekomendacji Prezydenta Miasta wszystkie szkoły, przedszkola (dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań) zawiesiły zajęcia od 11 do 24 marca br. (a na mocy decyzji rządu zajęcia w szkołach zawieszone będą do 25 marca włącznie). Decyzję taką podjęto, by zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Dyrektorzy szkół zobowiązani są przekazać rodzicom informacje o zawieszeniu zajęć. Zawieszenie oznacza, że w szkole nie będą odbywały się żadne zajęcia, w tym opiekuńczo-wychowawcze, a więc nie będzie działać świetlica szkolna.

Zapewnienie opieki nad dzieckiem

W celu zapewnienia dziecku opieki rodzic może skorzystać z:

  • urlopu wypoczynkowego,
  • urlopu na opiekę nad dzieckiem do lat 14 na podstawie art. 188 Ustawy kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (ze zm.),
  • urlopu na żądanie
  • przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni  - dotyczy dzieci do lat 8.

Najczęściej zadawane pytania.

Ile trwać będzie zawieszenie zajęć?

11-24 marca 2020 r. (aktualizacja: na mocy decyzji rządu zajęcia w szkołach zawieszone będą do 25 marca włącznie)

Co z bezpieczeństwem dzieci, które nie pójdą do szkoły?

Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, które nie pójdą do szkoły/przedszkola odpowiada rodzic.

Jak uzyskać zasiłek?

Aby starać się o zasiłek opiekuńczy potrzebne jest złożenie oświadczenia do ZUS - załącznik - u pracodawcy

Co z naborem do przedszkoli?

W odpowiedzi na pojawiające się pytania dotyczące ewentualnej zmiany terminów rekrutacji do  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w związku z zawieszeniem zajęć w placówkach -terminy rekrutacji pozostają bez zmian.

Przedszkola i szkoły podstawowe prowadzące rekrutację przyjmować będą dokumenty od rodziców.

Czy zasiłek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia szkoły jest płatny?

Tak, 80%.

Dodatkowe informacje:

https://www.poznan.pl/mim/info/news/szkoly-przedszkola-i-zlobki-miasto-rekomenduje-zamkniecie-aktualizacja,144536.html

https://www.poznan.pl/mim/info/news/miasto-walczy-z-koronawirusem-pol-miliona-zl-dla-szpitala,144535.html

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej