Galeria Miejska Arsenał

Opis

Galeria Miejska Arsenał jest samorządową instytucją kultury organizującą wystawy i wydarzenia, prowadzącą działalność wydawniczą, rozwijającą program edukacyjny oraz budującą kolekcję dzieł sztuki współczesnej. Jako instytucja kultury interesuje się aktualnymi kontekstami politycznymi, społecznymi i ekologicznymi, stając się ważnym miejscem publicznej debaty, zabierającej głos w aktualnych dyskursach oraz wskazującej na nowe, jeszcze niewyartykułowane sposoby uczestnictwa w świecie.

akt.sw

Data powstania

1946

Rodzaj preferowanej sztuki

Sztuka współczesna

Status

Miejska

Informacja o sprzedaży

Galeria prowadzi Kiosk - księgarnię artystyczną

Obszar zainteresowań

Pezentacja i promocja sztuki współczesnej, polskiej i obcej. Wystawy indywidualne, zbiorowe, problemowe. Edukacja kulturalna i artystyczna w obszarze współczesnej kultury i sztuki, działalność wydawnicza, archiwizacyjna, badawcza. Galeria prowadzi interntowy (bezpłatny) magazyn o sztuce i kulturze Magazyn RTV (magazynrtv.com)

.

Wróć do listy

sieci społecznościowe