Grupa zakupowa energii elektrycznej 2013

Sukces grupy zakupowej w Poznaniu wzbudził duże zainteresowanie. Sąsiednie gminy i kolejne podmioty zgłaszały chęć uczestniczenia w projekcie optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej.

W związku z powyższym podjęto, wraz ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań, prace związane z rozszerzeniem grupy zakupowej.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem postępowanie przetargowe zostało przygotowane i przeprowadzone przez Miasto Poznań.

W wyniku kolejnego przetargu w dniu 27 sierpnia 2013 r. zawarte zostały umowy ze spółką PGE Obrót S.A., która ponownie złożyła najkorzystniejszą ofertę. Dzięki niej grupa zakupowa uzyskała rekordowo niską cenę - 189,80 zł/MWh  (netto).

Oszacowano wstępnie, iż dzięki tak korzystnej cenie jednostkowej grupa zaoszczędzi na energii elektrycznej w roku 2014 ok. 34 mln zł.

Grupa zakupowa 2013 w liczbach:

  • strony porozumienia - 37
  • jednostki - 448
  • punkty poboru energii (ppe) - 2739
  • szacowany roczny wolumen energii - 202 tys. MWh

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej