Informacja Publiczna

PROWADZONE REJESTRY - DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informujemy, iż dane o przewidzianych inwestycjach, o których mowa w pkt. III wzoru prospektu informacyjnego, będące jednocześnie informacją publiczną, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej zawarte w wydanych w Wydziale Urbanistyki i Architektury decyzjach o pozwoleniu na budowę (od 2009 roku ) oraz decyzjach o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub o warunkach zabudowy (inwestycje planowane na terenach nie objętych m.p.z.p.) od 2011r., są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania.

Wykaz wydanych decyzji jest aktualizowany na bieżąco, do 15 dnia następnego miesiąca.

Dostępna jest również usługa internetowa na stronach ZGiKM GEOPOZ (dostępna tutaj) umożliwiająca wyszukanie wszystkich decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego od dnia 11.07.2003r. a także decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej od dnia 01.01.2009r. z jednoczesną możliwością ustawienia wyszukiwania w promieniu do 1km od wskazanej działki lub adresu konkretnej posesji. Wyszukiwanie dostępne także tutaj.


UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

W przypadku potrzeby poznania pełnej treści decyzji prosimy o złożenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Wniosek można przesłać:

  • w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Urbanistyki i Architektury, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, lub
  • w formie elektronicznej:
    - za pośrednictwem platformy ePUAP na adres /UMPoznan/SkrytkaESP,
    - lub na adres mailowy: centrum@um.poznan.pl

Ponadto uprzejmie informujemy, najskuteczniejszym sposobem składania wniosku do Urzędu oraz otrzymywania odpowiedzi w formie elektronicznej jest platforma epuap. Celem uniknięcia nieporozumień związanych z generowaniem linku na adres mailowy (wiadomość z linkiem często trafia do folderu spam wnioskodawcy i pozostaje niezauważona), preferowanym sposobem udostępniania informacji publicznej to platforma epuap z indywidualną skrzynką adresową wnioskodawcy.

Przypominamy, iż w trybie dostępu do informacji publicznej udostępniana dokumentacja podlega anonimizacji.

Informujemy, że dostępna jest również usługa internetowa na stronach ZGiKM GEOPOZ umożliwiająca samodzielne wyszukanie wszystkich decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (od dnia 11.07.2003 r.) a także decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (od dnia 01.01.2009 r.) z jednoczesną możliwością ustawienia wyszukiwania w promieniu do 1 km od wskazanej działki lub adresu konkretnej posesji, adres usługi to:
http://valerianella.man.poznan.pl/data/decyzje_wuia_public/decyzje_wuia.php

Zachęcamy również do samodzielnego korzystania z publicznej wyszukiwarki Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, adres usługi to:
http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/

Jednocześnie informujemy, iż wszystkie sprawy o udostępnienie informacji publicznej są rozpatrywane w systemie Mdok.