Zgłaszanie operatorów i sprzętu informatycznego okw


_________________________________________________________

Wykaz numerów obwodów głosowania i siedzib obwodowych komisji wyborczych

(info z dn 11.06.2020 r., g. 12.30)

Poniżej komunikatu w odnośniku znajduje się szczegółowy link do miejskiego serwisu wyborczego www.poznan.pl/wyboryprezydenta2020, w którym zawarty został wykaz obwodów głosowania, numerów obwodów głosowania i siedzib obwodowych komisji wyborczych, do których zostaną przypisani operatorzy okw.

gminny koordynator ds. informatycznej obsługi wyborów


________________________________________________________

Stawki za czynności operatora obwodowej komisji wyborczej

(info z 5.06.2020 r. godz. 11:00)

Umowy na obsługę przez operatora obwodowej komisji wyborczej będzie można podpisywać po spotkaniach organizacyjno-szkoleniowych (17.06.2020r. - szczegóły w odrębnym komunikacie) lub ewentualnie przy okazji szkoleń stanowiskowych okw.

Za realizację obsługi informatycznej okw stawka wynagrodzenia operatora - wynosi (brutto):

1) dla operatora informatycznego obsługujęcego jedną okw w obwodzie stałym (od Nr: 1 do 227):
I tura: 380 zł (brutto)
II tura: 250zł (brutto)

2) dla operatora informatycznego obsługującego okw w obwodzie odrębnym (od Nr: 228 do 251):
I tura: 300 zł (brutto),
II tura: 150 zł (brutto)

3) dla operatora informatycznego obsługującego dwie okw w obwodzie stałym (od Nr: 1 do 227):
I tura: 450 zł (brutto)
II tura: 300 zł (brutto)

gminny koordynator ds. informatycznej obsługi wyborów


________________________________________________________

Zgłaszenie osób, które pełnić będą funkcje operatorów w obwodowych komisjach wyborczych

(info z 28.05.2020 r.)

Zgłoszenia osób dokonane na wybory zarządzone na 10 maja 2020 r. nadal są aktualne, chyba, że kandydaci nie wyrażają zgody. Wówczas proszę o przesłanie rezygnacji i zgłoszenie innej osoby. Proszę też pamiętać o koniecznej aktualizacji oświadczenia do umowy zlecenia (również należy zmienić datę oświadczenia)!

Dyrektorzy jednostek, w których zlokalizowano siedzibę obwodowej komisji wyborczej, kórzy jeszcze nie wyznaczyli osoby do pełnienia funkcji operatora obwodowych komisji wyborczych powinny to uczynić w nieprzekraczalnym terminie do 5 czerwca 2020 r.

Komplet dokumentów musi zawierać:

  • zgłoszenie;
  • oświadczenie kandydata;
  • oświadczenie dyrektora jednostki organizacyjnej (podmiotu);

W związku z przyjętymi przez Miasto Poznań działaniami profilaktycznymi chroniącymi przed rozpowszechnianiem się chorób zakaźnych, wymienione wyżej dokumenty można składać

drogą elektroniczną na adres: dok_wybory@um.poznan.pl (skan wypełnionego i podpisanego wniosku; plik w formacie.pdf,.jpg).

W przypadku przesłania wniosku drogą elektroniczną osoby zainteresowane  powinni dostarczyć oryginał dokumentów najpóźniej w dniu podpisywania umowy.

Druk zgłoszenia należy wypełnić elektronicznie lub odręcznie, czytelnie drukowanymi literami.

koordynator gminny ds. informatycznej obsługi wyborów

Załączniki


_________________________________________________________

Deklaracja udostępnienia sprzętu komputerowego

(info. z 28.05.2020)

Poniżej udostępniony został wzór deklaracji sprzętu komputerowego, w którym zawarto informację o minimalnych wymaganiach technicznych, niezbędnych dla zapewnienia informatycznej obsługi okw.

Dyrektorzy jednostek, w których zlokalizowano siedzibę obwodowej komisji wyborczej, którzy wypełnili deklarację i pozostaje ona aktualna, nie dokonują ponownego zgłoszenia.

Wypełnioną pisemną deklarację należy dostarczyć w terminie do  5 czerwca 2020 r.

W związku z przyjętymi przez Miasto Poznań działaniami profilaktycznymi chroniącymi przez rozpowszechnianiem się chorób zakaźnych, wymienione wyżej dokumenty można składać

drogą elektroniczną na adres: in@um.poznan.pl lub dok_wybory@um.poznan.pl (skan wypełnionej deklaracji plik w formacie.pdf,.jpg).

Druk deklaracji należy wypełnić elektronicznie lub odręcznie, czytelnie drukowanymi literami.

gminny koordynator ds. informatycznej obsługi wyborów

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej