Raport z geokonsultacji społecznych dotyczących zmiany organizacji ruchu na terenie Osiedla Szczepankowo - Spławie -Krzesinki, na obszarze ograniczonym ulicami: Ługańską, Szczepankowo, Wieprawską, Rodawską, Ostrowską i Bodawską

18 stycznia 2023 r. zakończyły się konsultacje społeczne prowadzone przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta - Miejskiego Inżyniera Ruchu dotyczące zmian w organizacji ruchu- Strefa Tempo 30 na obszarze ograniczonym ulicami:Ługańską, Szczepankowo, Wieprawską, Rodawską, Ostrowską i Bodawską.

Przedmiotem konsultacji społecznych było uzyskanie opinii, uwag i propozycji mieszkanek i mieszkańców Poznania w sprawie planowanej stałej organizacji ruchu terenu ograniczonego ulicami:Ługańską, Szczepankowo, Wieprawską, Rodawską, Ostrowską i Bodawską , czego efektem będzie zmiana organizacji ruchu na przedmiotowym terenie. Zmiany dotyczyły kierunków ruchu na ulicach: Iławskiej (odcinek od ul. Chotomińskiej do ul. Ługańskiej), Łopawskiej (odcinek od ul. Bodawskiej do ul. Chotomińskiej), Gardowskiej (odcinek od ul. Wieprawskiej do ul. Ostrowskiej), Wieprawskiej (odcinek od ul. Rodowskiej do ul. Gardowskiej) i Chotomińskiej (odcinek od ul. Gardowskiej do ul. Rodawskiej) uspokojenia ruchu i wprowadzenia elementów związanych z uporządkowaniem parkowania oraz wyznaczeniem kontraruchu rowerowego.

Opinie, propozycje i uwagi dotyczące stałej organizacji ruchu, stanowiącej przedmiot konsultacji były zbierane w nowatorskiej formie geokonsultacji, w formie elektronicznej poprzez wypełnianie ankiety internetowej, udostępnionej na stronie internetowej Miasta Poznania oraz konsultacje na interaktywnej mapie. Na stronie geokonsultacji można było zapoznać się z wyjaśnieniami i prezentacją Miejskiego Inżyniera Ruchu.

Osoby, które nie miały możliwości wypełnić ankiety internetowej czy zapoznać się z materiałami konsultacyjnymi, mogły porozmawiać z ekspertami i wypełnić ankietę w punkcie konsultacyjnym, na dyżurze dla mieszkańców 11 stycznia 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 61 przy ul. Szczepankowo 72A. W dyżurze brali udział przedstawiciele Miejskiego Inżynier Ruchu i Gabinetu Prezydenta Urzędu Miasta Poznania.

W trakcie trwania konsultacji społecznych przesłano 399 ankiet zawierających szczegółowe propozycje i opisy dotyczące organizacji ruchu na przedmiotowym obszarze. 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z konsultacji społecznych, zamieszczonym poniżej.

Serdecznie dziękujemy za Państwa zaangażowanie, udział w geokonsultacjach!

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej