Interwencyjne schronienie

Dla osób znajdujących  się w trudnych sytuacjach życiowych, przeżywających kryzysy osobiste, rodzinne, rozwojowe oferujemy tymczasowe schronienie w ramach Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej (SOWIK).

Ośrodek zapewnia bezpieczeństwo osobom, które doświadczyły:

 • przemocy,
 • nagłej utraty osób bliskich,
 • niespodziewanej zmiany w życiu,
 • kryzysu związanego z nagłą utratą stałego miejsca zamieszkania (pożar, katastrofa budowlana).

Osoby przebywające w SOWIK mogą korzystać z bezpłatnego schronienia krótkoterminowego i pomocy specjalistycznej.

Do ośrodka przyjmowani są mieszkańcy miasta Poznania (nie jest konieczne zameldowanie), a w przypadku doznawania przemocy osoby z całej Polski.

Skierowanie do ośrodka możliwe jest po wstępnym wywiadzie w Punkcie Interwencji Kryzysowej, gdzie interwenci całodobowo udzialają wsparcia (więcej w zakładce PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ).

Telefon interwencyjny: 509 111 508.

Adres SOWIK- hostel

ul. Dolne Chyby nr 10

61-480 Poznań

W trakcie pobytu w SOWIK  specjaliści opracowują indywidualny plan pomocy i wsparcia w celu jak najszybszego wyjścia ze stanu kryzysowego i przywrócenia równowagi  oraz poczucia sprawstwa osobie/rodzinie.

W Specjalistycznym Ośrodku oferujemy w szczególności:

 • pokój mieszkalny z łazienką,
 • dostęp do kuchni z wyposażeniem,
 • dostęp do pralni i suszarni,
 • dostęp do świetlicy dla rodzin oraz świetlicy dla dzieci,
 • interwencyjne wyżywienie w pierwszych dniach pobytu,
 • wsparcie emocjonalne i opiekuńczo-bytowe,
 • pomoc psychologiczną, pedagogiczną, socjalną i prawną.