Jak zostać partnerem

Aby zostać partnerem projektu Karta Seniora - "Poznańska Złota Karta" należy zgłosić dane teleadresowe firmy (wraz z numerem NIP i REGON), przedstawić proponowaną ofertę i podać dane osoby do kontaktu. Po uzgodnieniu szczegółów podpisane zostanie porozumienie, a informacja o udziale firmy w projekcie zostanie umieszczona w katalogu ulg i zniżek wraz z opisem oferty i logotypem.

Wszyscy zainteresowani przystąpieniem do projektu Karta Seniora - "Poznańska Złota Karta" proszeni są o wypełnienie załączonej tabeli i przesłanie jej na adres: zuzanna.macko@centrumis.pl

Szczegółowe informacje: Centrum Inicjatyw Senioralnych, tel. 61 847 21 11, 61 842 35 09.

REGULAMIN Poznańskiej Złotej Karty

Załączniki