Jak zostać rodzicem zastępczym?

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka są zobowiązani do posiadania świadectwa ukończenia szkolenia zorganizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat procesu kwalifikacyjnego kandydatów na rodziny zastępcze prosimy o przejście na stronę Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" w Poznaniu