Katalog zagrożeń

Rozwój cywilizacyjny i postęp techniczny niosą ze sobą niebezpieczeństwo powstania awarii technicznych, dodatkowym zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska są też skutki działania sił natury.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia można stwierdzić, że na terenie Poznania mogą wystapić następujące zagrożenia:

 • pożary o dużym zasiegu,
 • katastrofy chemiczno-ekologiczne,
 • zagrożenia radiacyjne,
 • katastrofy komunikacyjne - drogowe i kolejowe,
 • przerwy w zasilaniu w energię,
 • katastrofy budowlane - zawalenia budynków i awarie urządzeń dźwigowych,
 • zagrożenia epidemiologiczne ludzi,
 • zagrożenia epizootiami zwierząt,
 • katastrofy lotnicze,
 • zagrożenia powodziowe,
 • ewakuacja ludności,
 • wystąpienia aktów terroru, w tym podłożenie bomby,
 • kryzys społeczny,
 • huragan,
 • gwałtowne śnieżyce, zawieje i zamiecie,
 • wybuch gazu.

Na terenie Poznania stosowane są m.in. poniższe procedury.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej