Kita Löwenzahn

Nazwa organizacji partnerskiej:

Kinder in Bewegung - Kita Löwenzahn/ Dzieci w Ruchu - Przedszkole Löwenzahn

Falkenberger Chaussee 120/122, 13057 Berlin

Osoba kontaktowa:

Pani Barbara Bozin

Opis intytucji partnerskiej:

Przedszkole Löwenzahn opiekuje się 150 dziećmi poniżej 6. roku  życia, w tym wieloma dziećmi ze specjalnymi potrzebami. Przedszkole pracuje z grupami różnowiekowymi.

Rola w projekcie:

Wszystkie trzy przedszkola zostały zaproszone do udziału w projekcie, aby podzielić się doświadczeniami w implementacji innowacyjnej metody projektowej we wczesnej edukacji dzieci.

Przedstawiciele przedszkoli (dyrektorki i wychowawczynie) biorą udział w wizytach studyjnych, w spotkaniach zespołu eksperckiego, a także wymieniają się dobrymi praktykami i doświadczeniami.

Podczas trwania projektu  przedszkola będą pracowały nad własnymi projektami, a proces ich powstawania zostanie odpowiednio udokumentowany. Dokumentacja zostanie włączona do "podręcznika dobrych praktyk".

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej