Dodaj obiekt - Kluby sportowe osób niepełnosprawnych

Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów "Start"

Opis

Przy budynku znajduje się winda zewnętrzna (przed skorzystaniem należy zgłosić personelowi).

Cele

Wykorzystanie sportu dla rehabilitacji fizycznej, psychicznej i społecznej inwalidów, ich integracji i wyrównywania szans w życiu osobistym i społecznym.

Cele priorytetowe klubu to:

- organizowanie wyjazdów rehabilitacyjnych i integracyjnych dla dorosłych, dzieci i młodzieży
- zajęcia sportowe, uczestnictwo w zawodach
- imprezy okolicznościowe

Wróć do listy