Dodaj obiekt - Kluby sportowe osób niepełnosprawnych

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących

Opis

 W tym Ośrodku panuje klimat spokoju, życzliwości, współpracy i tolerancji. Każde dziecko - zdolne i mniej sprawne - jest tak samo ważne i traktowane z  uwzględnieniem jego indywidualnej drogi rozwoju.
W naszym Ośrodku nie tolerujemy przemocy i agresji, a wszelkie problemy staramy się rozwiązywać na drodze konstruktywnego dialogu. Będziemy wspomagać wszelkie inicjatywy dzieci niesłyszących, które pragną uczestniczyć w wielu dziedzinach życia społecznego, między innymi w sporcie, imprezach artystycznych, turystyce, rekreacji, ekologii.
Nasi uczniowie chcą być traktowani jako pełnoprawni obywatele regionu i brać aktywny udział w jego życiu.

- szkolenia sportowe dzieci i młodzieży w czterech dyscyplinach: pływanie, tenis stołowy, lekka atletyka, żeglarstwo
- program powszechnej nauki pływania, organizowanie integracyjnych obozów sportowo-rehabilitacyjnych, zawodów regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych
- uczestnictwo w imprezach międzynarodowych

Cele

- rehabilitacja i rewalidacja dzieci i młodzieży z wadą słuchu poprzez sport
- integracja dzieci i młodzieży głuchej ze środowiskiem ludzi słyszących
- organizowanie zajęć sportowych i rehabilitacyjnych w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej
- angażowanie dzieci i młodzieży z wadą słuchu do wszelkich form aktywności ruchowej

Wróć do listy