Dodaj obiekt - Kluby sportowe osób niepełnosprawnych

Wielkopolski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących RAZEM

Opis

"Jesteśmy klubem zrzeszającym osoby niewidome i słabowidzące uprawiające kolarstwo tandemowe.
Posiadamy sekcje turystyczną, której celem jest podnoszenie sprawności i kultury fizycznej wśród osób niewidomych. Grupa ta bierze udział w rajdach kwalifikowanych i na obozach turystycznych.
Druga sekcja to grupa sportowa. Kolarze jej biorą udział w wyścigach na terenie całego kraju, w Mistrzostwach Polski. Zawodnicy zbierają punkty na poszczególnych zawodach by zakwalifikować się do Kadry Polski. Co im umożliwi start w Mistrzostwach Europy i Świata.
Od 1998 roku jesteśmy organizatorami Międzynarodowego Wyścigu Tandemowego Niewidomych i Słabowidzących o Puchar Prezydenta Poznania, który odbywa się co rok w czerwcu. Jest to największy wyścig w Polsce, bierz w nim udział cała czołówka Europy - uczestnicy Mistrzostw Europy i Świata."

 Budynek nie dostępny dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim, ze względu na specyfikę działania klubu - kolarstwo na rowerach zwykłych.

Głównie klub zajmuje się rozwijaniem i organizacją powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku w środowisku osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu wzroku.

Cele

Klub realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Umożliwianie zainteresowanym zrzeszenia się w Klubie oraz korzystanie w pierwszej kolejności ze wszystkich form jego działalności.
2. Obejmowanie swoją działalnością niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu wzroku.
3.  Upowszechnianie kultury fizycznej sportu i turystyki w środowisku osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu wzroku.
4. Organizowanie imprez w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki, rehabilitacji, czynnego wypoczynku.
5 Opieka na wybijającymi się sportowcami i powołaniem kadry sportowej środowiska.
6. Nawiązywanie i utrzymywanie międzynarodowych kontaktów sportowych.
7.Współdziałanie z organizacjami i instytucjami państwowymi o podobnym profilu działania.
8. Pozyskiwanie i dbałość o właściwe korzystanie ze sprzętu sportowo-turystycznego, innego, niezbędnego dla działalności klubu.

Wróć do listy