Konkurs Mikrograntów 2019

"Centrum Inicjatyw Lokalnych - Regrantingowe 2019" współfinansowane jest z budżetu Miasta Poznania, a realizowane przez Wielkopolską Sieć Organizacji Pozarządowych "Działamy Razem" oraz Stowarzyszenie Instytut Zachodni.


Ogłaszamy konkurs na projekty w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, których celem jest aktywizowanie lokalnych społeczności.


Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, które zakładają wspólne działania wzmacniające i pobudzające aktywność społeczną w tym działania na rzecz wspólnej przestrzeni mieszkańców (ulicy, osiedla, dzielnicy). Dzięki czemu możliwe będzie osiągnięcie celów o charakterze dobra wspólnego. Wspierane będą działania wynikające z potrzeby danej społeczności i realizowana z nią, a nie tylko dla niej, mieszczące się w sferze pożytku publicznego.


W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe lub inne podmiot w rozumieniu w art. 3 ust. 3 UoDPPiW oraz grupy nieformalne tj. grupy co najmniej trzech pełnoletnich osób fizycznych realizujący inicjatywy oddolne w obszarze sfery pożytku publicznego na rzecz lokalnej społeczności, posiadające obligatoryjnie Patronat organizacji pozarządowej.


Łączna kwota środków finansowych, która pozostaje do rozdysponowania w ramach Konkursu Mikrograntów w 2019 roku wynosi 300 000 zł.


W Konkursie zostanie wybranych 60 najlepszych inicjatyw, które otrzymają mikrogrant w wysokości do 5000 zł. Wymagany jest wkład własny osobowy i/lub finansowy w wysokości 10% mikrodotacji.


Najwcześniejszy termin rozpoczęcia realizacji Mikrograntu to 1 kwietnia 2019 r. Wszystkie Mikrogranty muszą zostać zakończone do 30 listopada 2019 r. Minimalny czas trwania działań podczas realizacji Mikrograntu to 3 miesiące (90 dni kalendarzowych).


Informacje na temat konkursu można uzyskać:

  • pod nr infolinii 666 739 981. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 15.00.
  • w trakcie konsultacji projektów oraz doradztwa dla oferentów -  telefonicznie pod nr tel. 696-565-116 w środy w godzinach 16.00-20.00.
  • w trakcie konsultacji i doradztwa drogą e-mailową pod adresem ngo@dzialamyrazem.pl
  • w biurze projektu ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań "Centrum Bukowska", pok. nr 12 we wtorki w godz. 10.00 -13.00 i czwartki w godz. 12.00 - 15.00

potrzebę odbycia konsultacji lub doradztwa specjalistycznego w określonym zakresie (merytorycznym, prawnym, finansowym) należy uprzednio zgłosić drogą e-mail nango@dzialamyrazem.pl w celu uzgodnienia terminu spotkania z ekspertem. Doradztwo to będzie się odbywało w biurze projektu.


Link do konkursu w systemie WITKAC.PL


Szczegóły znajdują się również TUTAJ

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej