Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu "Polityka Prorodzinna dla Miasta Poznania na lata 2016-2020"

Konsultacje społeczne  zostały przeprowadzone w okresie od 01 do 16 czerwca 2016 r.

Adresowane były do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Poznania, którzy ukończyli 18 rok życia.

Konsultacji podlegał projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu "Polityka Proordzinna dla Miasta Poznania na lata 2016 - 2020",  w tym w szczególności kierunki działań, które będą realizowane do 2020 r. przez Miasto Poznań, w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia dla rodzin w Poznaniu oraz stworzenia przyjaznych warunków dla ich funkcjonowania.

Celem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców odnośnie projektu uchwały.

W terminie od 01 do 16 czerwca 2016 r. można było składać pisemne uwagi i propozycje do projektu uchwały, będącego przedmiotem konsultacji  do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych poprzez skrzynkę mailową. 

W załączniku możecie Państwo zapoznać się z raportem z konsultacji.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej