Niniejszy serwis poświęcony sprawom czystościowym na terenie Poznania opracowywany jest przez:

Wydział Gospodarki Komunalnej

Urząd Miasta Poznania

Oddział Monitoringu Utrzymania Czystości i Porządku

ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań

tel. (61) 878 5541 lub tel. (61) 878 5034

e-mail: gk@um.poznan.pl

Aplikacja Poznań w Porządku

obsługa aplikacji tel. (61) 878 4169

informacje dotyczące zgłoszeń tel. (61) 878 5558 lub tel. (61) 878 1500

Deratyzacja w Mieście

tel. (61) 878 4257

Akcje Ekologiczne

tel. (61) 878 4255

tel. (61) 878 4257

Nieczystości ciekłe

tel. (61) 878 4260

tel. (61) 878 4169

tel. (61) 878 4173