Kontrola realizacji zadań obronnych

W celu sprawdzenia prawidłowości wykonywania zadań obronnych oraz określenia stanu przygotowań obronnych prowadzi się kontrole obejmujące m.in.:

  • realizację planowania operacyjnego,
  • przygotowanie systemu obronnego państwa, umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP,
  • przygotowanie do realizacji zadan wynikających ze współpracy cywilno-wojskowej i obowiązków państwa gospodarza,
  • przygotowania systemu kierowania,
  • planowania i organizowania świadczeń na rzecz obrony,
  • planowania i realizacji szkolenia obronnego.

Organem uprawnionym do zarządzenia kontroli jest prezydent miasta. W tym celu opracowywany jest roczny plan kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Poznania. Szczegóły dotyczące przeprowadzenia kontroli zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz.U. z dnia 4 lutego 2004 r. nr 16, poz. 151  z póź, zm.).

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej