1)    W ustalonym terminie Wykonawca zrealizuje usługę usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości. Odbiór prac nastąpi na podstawie spisanego z Wykonawcą protokołu wykonania usługi. Pamiętaj, że jesteś zobowiązany do udziału przy odbiorze prac osobiście lub możesz wyznaczyć do tego upoważnioną osobę - w takim przypadku niezbędne jest dołączenie pełnomocnictwa.

2)    Oprócz protokołu otrzymasz także od Wykonawcy oświadczenie o prawidłowości wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, które należy przechowywać przez okres co najmniej 5 lat od daty usunięcia azbestu.

3)    Koszty demontażu wyrobów zawierających azbest lub odbioru odpadów azbestowych ponosi w 100% Miasto Poznań (nie dotyczy zakupu i montażu nowych wyrobów budowlanych i kosztów związanych z zabezpieczeniem konstrukcji budynku po demontażu wyrobów zawierających azbest)

4)    Pamiętaj o złożeniu informacji o wyrobach zawierających azbest z podaniem ich masydo Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania/Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego podając masę usuniętych wyrobów zawierających azbest.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej