Naramowice

Naramowice reprezentują wielką i bogatą przeszłość. Do wędrówki po jej szlakach zaprasza poświęcona tej części Poznania "Kronika". Tom sięga głęboko, zaczynając od pradziejów i prezentując znaleziska archeologiczne z terenu dawnej wsi. Potem próbuje uchwycić jej początki w kształcie, w jakim funkcjonowała następnie przez stulecia, by wreszcie przejść do czasów włączenia Naramowic w struktury miejskie, a potem do współczesności, oddając też głos naramowiczanom, którzy wspominają kombinat, szkołę czy zmieniającą się stale przestrzeń. Nie zabrakło też tekstów o miejscowej przyrodzie - okolicznych wodach i lasach, które na przestrzeni lat również uległy przeobrażeniom.

Załączniki