Kultura/Sport

Odwołane wydarzenia kulturalne

https://www.poznan.pl/mim/cik/news/odwolane-wydarzenia-kulturalne,144557.html

------------------------------


Sport

W związku z przekazanymi 10 marca zaleceniami Prezydenta Miasta Poznania oraz Ministra Sportu Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania rekomenduje odwołanie zajęć oraz wydarzeń sportowych zaplanowanych w Poznaniu na najbliższe 14 dni tj. do 24 marca br.


Zamknięte miejskie place zabaw

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego wszystkie obiekty sportowo-rekreacyjne POSiR pozostają zamknięte. Dotyczy to również ogrodzonych siłowni zewnętrznych i placów zabaw. 

Zamknięte będą wszystkie place zabaw i boiska, którymi zarządza miasto. Części obiektów nie da się zamknąć, ponieważ nie są ogrodzone i stoją na ogólnodostępnym terenie. W takich przypadkach zaleca się odpowiedzialne zachowanie i unikanie wizyt na placach zabaw czy siłowniach zewnętrznych.

Już wcześniej zamknięto poznańskie pływalnie, skatepark, plac zabaw i kompleks boisk Orlik. Wszystkie rezerwacje na tych obiektach zostały odwołane.