Żywioły. Ogień

Kronika Miasta Poznania 3/2020

Poświęcona ogniowi "Kronika" zwraca uwagę nie tylko na siłę niszczącą żywiołu, ale i na jego moc odradzającą, co urozmaica treści. Pierwsza część tomu przybliża ogniowe dzieje Poznania, ale też m.in. prezentuje obraz św. Floriana czy rozwój oświetlenia ulicznego. Druga skupia się na strażakach i ich służbie, przypomina barwną postać trębacza bijącego na trwogę w dzwon ogniowy, małą strażnicę czynną w ratuszu do początków XX wieku, opisuje dwie funkcjonujące obecnie strażnice - przy ulicach Grunwaldzkiej i Masztalarskiej. Część trzecia metaforycznie dotyka ognia wyobrażonego i jego symboliki w obrzędach i sztuce, a publikowany w ostatnim dziale tekst, pisany w ogniu zarazy, jest subiektywną kroniką trzech pierwszych miesięcy pandemii COVID-19.

Załączniki


Studenci

Kronika Miasta Poznania 2/2020

Ta "Kronika" jest ukłonem w stronę wielu pokoleń studentów i studentek, którzy przez lata kształtowali wizerunek akademickiego Poznania. Oprócz części prezentującej wielowymiarowy obraz studenckiej braci uczącej się od ponad stu lat w naszym mieście tom zawiera teksty stanowiące zasadniczy ekskurs, którego kierunek wytyczają studenckie peregrynacje poznaniaków i poznanianek w latach poprzedzających narodziny Wszechnicy Piastowskiej, a także blok materiałów dotyczących poznańskich manifestacji ze studentami w roli głównej oraz lubiany przez naszych Czytelników dział wspomnieniowy.

Załączniki


Inżynierowie

Kronika Miasta Poznania 1/2020

Trudno bez inżynierów wyobrazić sobie nie tylko współczesną cywilizację, ale i nasze codzienne życie. Inżynier to przede wszystkim praktyk, ale także wynalazca, konstruktor,  obywatel świata techniki, człowiek twórczego umysłu. Mosty, drogi, budynki, urządzenia i maszyny, infrastruktura komunalna, nowe technologie i innowacje nie powstałyby bez udziału tej grupy zawodowej. Kolejny tom "Kroniki Miasta Poznania" poświęcony został właśnie inżynierom, przypomina ich sylwetki, drogę zawodową i dokonania. Ich aktywność zawodowa i twórcze zaangażowanie z pewnością warte są docenienia i szerokiej popularyzacji.

Załączniki


Głogowska II

Kronika Miasta Poznania 4/2019

Drugi z dwóch tomów poświęconych ul. Głogowskiej. Podobnie jak pierwszy oddaje dynamiczny portret tej ulicy, opowiadając historie kolejnych ludzi i miejsc z tej części Poznania. W tym zeszycie przedstawiony został m.in. pejzaż gastronomiczny ul. Głogowskiej, który współcześnie jest mniej wyrazisty niż dawniej, kiedy oprócz funkcjonującej do dziś Złotej Kaczki działały restauracje Hortex, Pireus, sławna Magnolia czy legendarna wręcz Adria.

Załączniki


Głogowska I

Kronika Miasta Poznania 3/2019

Pierwszy z dwóch tomów poświęconych ul. Głogowskiej, których zawartość oddaje dynamiczny portret tej ulicy. Artykuły oprócz wiedzy z urbanistyczno-architektonicznych przemian miasta i rozwoju produkcyjno-handlowego przybliżają historie wybranych miejsc i osób, dając obraz zawodowych i finansowych karier, których materialną pozostałością są wzniesione tu budynki. W pierwszym tomie znalazły się mi.in. teksty o szkołach, których stała - niezależna od historycznych uwarunkowań i reorientacji funkcjonalnej topografii miasta - obecność w tej części Poznania to jeden z poważniejszych dowodów na ciągłość miejskich zadań ulicy.

Załączniki


Bambrzy

Kronika Miasta Poznania 2/2019

W 2019 roku mija 300 lat, odkąd pierwsi Bambrzy przybyli do Wielkopolski - 1 sierpnia 1719 roku władze Poznania wydały dokument lokacyjny dla osadników spod Bambergu, którzy dotarli do wsi Luboń należącej wtedy do miasta. W ciągu następnych dziesięcioleci koloniści zamieszkali w kolejnych wsiach miejskich - w Dębcu, Boninie, Ratajach, Wildzie, Górczynie i Jeżycach. Byli katolikami - taki był warunek władz Poznania, które ich tu sprowadziły, by zasiedlić zrujnowane i wyludnione w wyniku wojen i klęsk wsie. O 300-letniej obecności Bambrów w Poznaniu i jego okolicach opowiada najnowszy tom "Kroniki Miasta Poznania".

Załączniki


Uniwersytetowi na stulecie

Kronika Miasta Poznania 1/2019

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku i zwycięskie powstanie wielkopolskie 1918/1919 stworzyły Poznaniowi możliwość otwarcia polskiej uczelni wyższej, wieńcząc niejako proces nadawania mu charakteru wielkomiejskiego. 7 maja 1919 roku odbyła się uroczysta inauguracja Wszechnicy Piastowskiej, z której wywodzi się m.in. Uniwersytet noszący dziś imię Adama Mickiewicza. Okolicznościom powstania i początkowemu okresowi działalności Uniwersytetu Poznańskiego, obejmującemu lata międzywojenne, poświęcony jest kolejny tom "Kroniki Miasta Poznania", którego wydanie zaplanowano w związku z setnymi urodzinami poznańskiej Alma Mater.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej