Mapa zbiorników bezodpływowych i POŚ

Miasto Poznań, wykonując obowiązek ustawowy sformułowany w art. 3 ust. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1484 ze zm.), prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych oraz osadów ściekowych.

Lokalizację zbiorników bezodpływowych i POŚ można sprawdzić na planie Poznania:

Plan Poznania - środowisko