Poznań przyjazny ptakom i nietoperzom

8 kwietnia 2014 roku Rada Miasta Poznania przyjęła stanowisko Nr LXV/1039/VI/18/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 08-04-2014 w sprawie dobrych praktyk pn. "Poznań przyjazny ptakom i nietoperzom".

Stanowisko Rady Miasta Poznania wynika z dotychczasowej strategii miasta w podejściu dla zachowania naturalnych siedlisk gatunków objętych ochroną prawną, a także z uwagi na szybko zachodzące zmiany w środowisku miejskim. Dokument ma na celu zapewnienie poprawy warunków bytowania ptaków i nietoperzy w miejskiej przestrzeni architektonicznej. Katalog dobrych praktyk przypomina mieszkańcom i inwestorom o obowiązującej prawnej ochronie ww. gatunków i o konieczności dostosowania się do niej podmiotów uczestniczących na poszczególnych etapach w pracach termomodernizacyjnych i remontowych budynków, poczynając od założeń projektowych, a kończąc na wykonawczych. Apel - jako praktyczne kompendium - ma na celu wskazanie rozwiązań rekompensujących niekorzystne dla ptaków i nietoperzy zmiany, służących zachowaniu, a być może nawet wzbogaceniu tej niezwykle interesującej, specyficznej poznańskiej fauny.

Głównym celem stanowiska RMP jest uporządkowanie zasad utrzymania siedlisk ptaków i nietoperzy objętych ochroną prawną i uświadomienie ich mieszkańcom, ale także jednostkom uczestniczącym bezpośrednio i pośrednio w postępowaniach związanych z prowadzeniem prac termomodernizacyjnych i remontowych budynków.

Załączniki