O Wydawnictwie Miejskim

O nas
Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu powstało w 1994 roku. W jego skład wchodzą redakcje trzech pism: "Poznańskiego Informatora Kulturalnego, Sportowego i Turystycznego IKS", "Kroniki Miasta Poznania", "Biuletynu Miejskiego" oraz redakcja publikacji nieperiodycznych, a także Studio Graficzne, Centrum Informacji Miejskiej i Salon Posnania, oferujący poznańskie pamiątki, dzieła sztuki, publikacje albumowe.

Co robimy
Wydawnictwo przygotowuje edycje miejskich publikacji promocyjno-informacyjnych zlecanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Poznania oraz publikacji własnych, związanych z szeroko pojętą popularyzacją miasta. Należą do nich m.in.: przewodniki turystyczne w tym seria małych monograficznych przewodników IKS-a, publikacje na temat dziejów i współczesności miasta, albumy, bibliofilskie teki reprodukcji widoków Poznania, ukazująca się od 1923 roku Kronika Miasta Poznania oraz tomy "Biblioteki Kroniki" o charakterze popularnonaukowym, poruszające różnorodne tematy dotyczące miasta, jego mieszkańców, historii, architektury, obyczajów czy znanych postaci.

Nagrody i wyróżnienia
W ostatnich latach publikacje Wydawnictwa Miejskiego były wielokrotnie wyróżniane w wymiarze lokalnym oraz w ogólnopolskim Konkursie na Najpiękniejszą Książkę Roku organizowanym przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek m.in. album Magdaleny Warkoczewskiej Portret Miasta. Poznań w malarstwie i grafice, książka Witolda Gałki O architekturze i plastyce dawnego Poznania do końca epoki baroku oraz album Ale jazda. Dzieje poznańskiej komunikacji miejskiej w rodzinnej fotografii.O nas
Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu powstało w 1994 roku. W jego skład wchodzą redakcje trzech pism: "Poznańskiego Informatora Kulturalnego, Sportowego i Turystycznego IKS", "Kroniki Miasta Poznania", "Biuletynu Miejskiego" oraz redakcja publikacji nieperiodycznych, a także Studio Graficzne, Centrum Informacji Miejskiej i Salon Posnania, oferujący poznańskie pamiątki, dzieła sztuki, publikacje albumowe.

Co robimy
Wydawnictwo przygotowuje edycje miejskich publikacji promocyjno-informacyjnych zlecanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Poznania oraz publikacji własnych, związanych z szeroko pojętą popularyzacją miasta. Należą do nich m.in.: przewodniki turystyczne w tym seria małych monograficznych przewodników IKS-a, publikacje na temat dziejów i współczesności miasta, albumy, bibliofilskie teki reprodukcji widoków Poznania, ukazująca się od 1923 roku Kronika Miasta Poznania oraz tomy "Biblioteki Kroniki" o charakterze popularnonaukowym, poruszające różnorodne tematy dotyczące miasta, jego mieszkańców, historii, architektury, obyczajów czy znanych postaci.

Nagrody i wyróżnienia
W ostatnich latach publikacje Wydawnictwa Miejskiego były wielokrotnie wyróżniane w wymiarze lokalnym oraz w ogólnopolskim Konkursie na Najpiękniejszą Książkę Roku organizowanym przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek m.in. album Magdaleny Warkoczewskiej Portret Miasta. Poznań w malarstwie i grafice, książka Witolda Gałki O architekturze i plastyce dawnego Poznania do końca epoki baroku oraz album Ale jazda. Dzieje poznańskiej komunikacji miejskiej w rodzinnej fotografii.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej