Regranting od 2020

Z powodu wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na realizację inicjatyw przez mieszkańców Miasta Poznania nabór wniosków w Konkursie Centrum Inicjatyw Lokalnych - Regrantingowe 2021 został zawieszony.

W przypadku uwolnienia środków (np. rezygnacja z realizacji inicjatywy) nabór zostanie wznowiony o czym niezwłocznie poinformujemy.

Dziękujemy wszystkim za ogromne zainteresowanie Konkursem CIL - Regrantingowe 2021 i życzymy owocnej realizacji inicjatyw!!!


16 kwietnia 2021 r. został ogłoszony Konkursu Mikrograntów Centrum Inicjatyw Lokalnych - Regrantingowe 2021 nr CIL-R/2021 na realizację zadań w roku 2021.
Konkurs jest finansowany ze środków budżetu Miasta Poznania.

Pozostałe informacje znajdują Państwo na stronie internetowej http://dzialamyrazem.pl/konkurs-cil-regrantingowe-2021/

Załączniki


Ogłoszenie Konkursu Mikrograntów "Centrum Inicjatyw Lokalnych - Regrantingowe 2020"

16 marca został ogłoszony Konkursu Mikrograntów Centrum Inicjatyw Lokalnych - Regrantingowe 2020 CIL-R/2020 na realizację zadań w roku 2020
Konkurs jest finansowany ze środków budżetu Miasta Poznania

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych "Działamy Razem" TUTAJ
Celem konkursu jest realizacja zadania w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego poprzez wsparcie organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych (zgodnie z zakresem przewidzianym przez ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) na terenie Miasta Poznania, które w terminie do 30.11.2020 r. pragną podjąć wspólne działania wzmacniające i pobudzające aktywność społeczną w tym działania na rzecz wspólnej przestrzeni mieszkańców (ulicy, osiedla, dzielnicy czy miasta).

Łączna kwota środków finansowych, która pozostaje do rozdysponowania w ramach Konkursu Mikrograntów w 2020 roku  wynosi 300 000 zł.
W Konkursie zostanie wybranych 60 najlepszych inicjatyw, które otrzymają mikrogrant w wysokości do 5 000 zł.
Wymagany jest wkład własny osobowy i/lub finansowy w wysokości 10% mikrodotacji. W przypadku grup nieformalnych przez wkład własny należy rozumieć WYŁĄCZNIE wkład osobowy, w tym praca społeczna członków, świadczenia wolontariuszy, oszacowany na podstawie wyceny rynkowej ich pracy.
Najwcześniejszy termin rozpoczęcia realizacji Mikrograntu to 1 kwietnia 2020 r. Wszystkie Mikrogranty muszą zostać zakończone do 30 listopada 2020 r.
Minimalny czas trwania działań podczas realizacji Mikrograntu to 3 miesiące (90 dni kalendarzowych).

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej