Otwarty konkurs ofert CIL 2020 - spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne dot. otwartego konkursu ofert CIL 2020

MIEJSCE SPOTKANIA
Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Poznań
sala S 3

TERMIN
19 grudnia 2019r. g. 16:30 - 17:30

Zapisu można dokonać przez formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ

Podczas spotkania przedstawimy ogłoszenie i regulamin otwartego konkursu ofert CIL 2020, w następującym zakresie tematycznym:

CENTRUM INICJATYW LOKALNYCH - REGRANTING    
Informacje ogólne    
Termin realizacji zadania    
Kto może zostać operatorem    
Zadania operatora    
Wskaźniki do osiągnięcia    
Cele i zakres zadań możliwych do realizacji w ramach mikrograntów    
     
CIL SĄSIEDZKI    
Ogólne informacje    
Co daje prowadzenie CIL sąsiedzkiego    
O organizowaniu społeczności lokalnej    
Najważniejsze zadania CIL sąsiedzkiego    
Założenia współpracy lokalnej    
Komponenty i struktura działań CIL sąsiedzkiego    
Termin realizacji zadania    
Kto może zostać realizatorem     

ZADANIA REALIZATORA    
Realizator zadania - nowy CIL    
Realizator zadania - kontynuacja działań

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE W CIL SĄSIEDZKIM

WSKAŹNIKI DO OSIĄGNIĘCIA    
Wskaźniki do osiągnięcia (minimum) dla nowych CIL    
Wskaźniki do osiągnięcia (minimum) dla CIL kontynuujących działania    
Wskaźniki fakultatywne    

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI JEDNEGO CIL SĄSIEDZKIEGO

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania oraz zmiany terminu lub godziny spotkania z przyczyn niezależnych od organizatora.

UWAGA!
LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA
Decyduje kolejność zgłoszeń!

Szczegółowe informacje pod numerem tel.: 61 878 56 34

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej