Plany uchwalone

Obecnie uchwalono 283 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

obejmujące obszar 13149,5 ha co stanowi 50% powierzchni miasta.

_____________________________________________________________________________

ODSZUKAJ PLAN NA MAPIE MIASTA

możesz również skorzystać z:

System Informacji Przestrzennej Miasta Poznania

Poniżej znajduje się wykaz uchwalonych planów wraz z odnośnikami: