Postępowanie w przypadku zagrożenia pożarem

Najczęstszą przyczyną powstawania pożarów są:

 • bezmyślne bądź umyślne działanie człowieka,
 • zwarcia i wady instalacji elektrycznych,
 • wyładowania atmosferyczne.

Przed wystąpieniem pożaru

Nie dopuść do powstania pożaru !!!

 • skontroluj domowe źródła ogrzewania i usuń wszelkie nieprawidłowości;
 • ostrożnie używaj zastępczych źródeł grzewczych;
 • zabezpiecz materiały mogące ulec zapaleniu przed możliwością kontaktu z otwartym ogniem, żarem oraz gorącym popiołem;
 • nie używaj kuchenki gazowej do dogrzewania mieszkania.

Sprawdź i stosuj odpowiednie zabezpieczenia instalacji elektrycznej:

 • nigdy nie "watuj korków";
 • nie włączaj kilka urządzeń do jednego gniazda;
 • używaj rozgałęźników z bezpiecznikami;
 • utrzymuj instalację odgromową oraz kominową w dobrym stanie.

Przetrzymując w mieszkaniu pojemniki z rozpuszczalnikami, benzyną, farbami itp. - przetrzymujesz bombę, której wystarczy już tylko zapalnik !!!

Przygotuj rodzinę do ewentualnej ewakuacji:

 • określ drogi ewakuacji;
 • naucz rodzinę, jak przemieszczać się w pomieszczeniach zadymionych.

W miarę możliwości:

 • zainstaluj w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim wykrywacze dymów (pożaru);
 • zaopatrz mieszkanie, dom i obejście w podręczne gaśnice i naucz rodzinę posługiwać się nimi. Przestrzegaj terminów badania sprawności gaśnic i ich legalizacji.

Zapisz i zapamiętaj numer telefonu 998 do straży pożarnej oraz naucz dzieci

jak informować przez telefon o pożarze

W razie pożaru

 • używaj wody lub gaśnic do gaszenia małych ognisk pożaru. Nie próbuj gasić ognia którego nie jesteś w stanie opanować. Jeśli nie jesteś pewien czy potrafisz opanować ogień, wyprowadź wszystkich z domu i wezwij straż pożarną;
 • nigdy nie używaj wody do gaszenia urządzeń elektrycznych. Używaj jedynie gaśnic przeznaczonych do gaszenia instalacji elektrycznych;
 • jeśli zapali się tłuszcz w naczyniu kuchennym, ugaś go solą kuchenną lub po prostu nakryj szczelną pokrywką;
 • nie gaś urządzeń elektrycznych wodą, mogą być pod napięciem, postaraj się odłączyć zasilanie elektryczne;
 • gdyby pożar i swąd dymu obudził Cię ze snu - zbadaj, czy drzwi są ciepłe, jeśli tak to nie otwieraj ich, lecz użyj innych dróg by opuścić pomieszczenie lub usilnie wzywaj pomocy, wymachując przez okno białym obrusem lub prześcieradłem;
 • jeśli drzwi są zimne, wyjdź natychmiast będąc gotowym do czołgania się. Dym i gorące powietrze unoszą się do góry, powietrze jest bardziej czyste i chłodne przy podłodze;
 • jeśli musisz przejść przez pomieszczenie zadymione to zakryj usta i nos gęstą tkaniną;
 • jeśli zapaliło się Ttwoje ubranie, zatrzymaj się, połóż się na ziemi i obracaj do czasu zduszenia ognia. Ucieczka powoduje zwiększenie płomienia.

Opuszczając mieszkanie zabierz ze sobą wszystkich domowników


Po pożarze

Jeśli zamierzasz wejść do budynku po pożarze powinieneś:

 • upewnić się, czy właściwe służby stwierdziły, że budynek jest bezpieczny;

 • nie włączać instalacji elektrycznej w budynku (pomieszczeniu) po pożarze przed jej sprawdzeniem przez elektryka;

 • jeśli został wyłączony główny wyłącznik gazu odcinający dopływ gazu z sieci do budynku, to w razie ponownego jego włączenia, wezwij upoważnionego pracownika technicznego administracji obiektu oraz służbę gazowniczą;

 • jeśli fachowcy (inspektor budowlany) stwierdzą, że budynek po pożarze jest niebezpieczny, należ opuścić dom;

 • o konieczności opuszczenia domu powiadom policję, aby wzięła go i pozostawione mienie pod ochronę;

 • skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową w przypadku, gdy Twoje mieszkanie, Twój dom, zabudowania gospodarcze i pozostałe mienie ubezpieczyłeś od pożaru.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej