Działania prowadzone w mieście w ramach poprawy efektywności energetycznej w latach 2016-2018

Uchwalona w 2016 roku nowa ustawa o efektywności energetycznej zmodyfikowała listę środków poprawy efektywności energetycznej. Lista "starych" i "nowych" środków poprawy znajduje się tutaj.
Miasto Poznań realizuje zadania wynikające z ustawy poprzez termomodernizację budynków, zastosowanie urządzeń i technologii energooszczędnych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz zmianę wzorców zachowań.
Na kolejnych stronach przedstawiono przegląd najważniejszych działań Miasta Poznań oraz innych kluczowych podmiotów z jego terenu w zakresie związanym z efektywnością energetyczną, zrealizowanych w latach 2016-2018.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej