Poznański Klaster Energii

Pierwsze pomysły utworzenia Poznańskiego Klastra Energii pojawiły się na przełomie 2016 i 2017 roku, po uchwaleniu nowelizacji Ustawy o odnawialnych źródłach energii, która wprowadziła do polskiego prawodawstwa pojęcie klastra energii. Z racji ogromnego potencjału energetycznego Miasta Poznań, przez długi czas analizowano, jakie działania mogą zostać realizowane w ramach klastra, aby możliwie najbardziej skorzystali z tego wszyscy Poznaniacy. Działania zmierzające do formalnego utworzenia Poznańskiego Klastra Energii zostały zintensyfikowane w drugiej połowie 2018 roku, a ich efektem było uroczyste podpisanie listu intencyjnego 19 października 2018 r. List został podpisany przez 11 członków-założycieli, którzy zobowiązali się do niezwłocznego utworzenia Poznańskiego Klastra Energii.

Kalendarium Poznańskiego Klastra Energii

19.10.2018 - podpisanie listu intencyjnego

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej